Medzinárodné informačné centrum
Viac ako 10 rokov skúseností. Viac ako 2500 úspešných vysokoškolákov

BREXIT: Pre študentov, ktorí nastupujú na britské univerzity

Aj ty môžeš študovať
na univerzite v zahraničí

Výhody štúdia v zahraničí

Čítať ďalej
BREXIT: Pre študentov, ktorí nastupujú na britské univerzity v septembri 2017 a 2018, sa ešte nič nemení!

Využite možno predposlednú šancu študovať v Británii bez platenia školného! Slovenskí študenti, ktorí nastupujú na britské univerzity v septembri 2017 a 2018, ako aj tí, ktorí v súčasnosti študujú na britských univerzitách, sa nemajú čoho obávať – výhodné finančné podmienky, z ktorých mohli študenti z EÚ doteraz profitovať, sa pre nich NEMENIA. Britská vláda už oficiálne potvrdila, že aj tí študenti z členských štátov EÚ, ktorí nastupujú na univerzity v septembri 2017 a 2018, budú môcť študovať a doštudovať za súčasne platných rovnako výhodných podmienok, ako majú domáci britskí študenti. Pre týchto študentov je garantovaná výška školného, ako aj možnosť financovania britskou štátnou študentskou pôžičkou (bakalárske aj magisterské štúdium) až do ukončenia štúdia.

Britské univerzity majú v Európe vedúce postavenie v kvalite výučby ako aj vo výskume, a tohtoroční a budúcoroční maturanti – uchádzači o bakalárske štúdium, ako aj absolventi bakalárskeho štúdia – uchádzači o magisterské štúdium - môžu v plnej miere využiť doteraz platné výhodné podmienky.

Študenti, ktorí nastúpia na štúdium v septembri 2017 alebo 2018, majú nárok na študentskú pôžičku poskytovanú britskou vládou za rovnakých výhodných podmienok, ako to bolo doteraz, a to na celé štúdium. Rovnako aj vláda Walesu potvrdila, že študentom z EÚ nastupujúcim na univerzity vo Walese v školskom roku 2017/2018 bude poskytovať grant na zhruba 2/3 školného, a na zvyšnú sumu budú môcť študenti naďalej čerpať študentskú pôžičku tak, ako doteraz, a to až do ukončenia štúdia. V Anglicku je od septembra 2016 možné pôžičkou financovať aj magisterské štúdium, a túto možnosť sa teraz rozhodla ponúknuť domácim a európskym študentom aj vláda Walesu.

Viac info o podmienkach financovania nájdete na: http://www.univerzityeu.sk/financovanie-studia

Oficiálne vyhlásenie britskej vlády:
https://www.gov.uk/government/news/government-confirms-funding-for-eu-students-for-2018-to-2019

Oficiálne vyhlásenie Student Loans Company
http://www.slc.co.uk/media/latest-news/eu-nationals-and-student-finance-in-england.aspx 

Vyhlásenie vlády Walesu: 
http://www.studentfinancewales.co.uk/news.aspx?newsId=5909 

Často kladené otázky:
http://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/brexit/Pages/brexit-faqs.aspx

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť. S britskými univerzitami spolupracujeme viac ako 12 rokov a  radi Vám kvalifikovane poradíme a pomôžeme.