Medzinárodné informačné centrum
Viac ako 10 rokov skúseností. Viac ako 2500 úspešných vysokoškolákov

AP a bakalárske programy na Business Academy Aarhus

Dánsko

Business Academy Aarhus

Business Academy Aarhus ponúka príležitosť študovať na prax orientované odbory v oblasti Business, IT a technológií v medzinárodnom prostredí a to v kolektíve zahraničných študentov z viac ako 25 krajín sveta. Vyučovanie prebieha v dvoch budovách formou seminárov a malých pracovných skupín. Študenti majú naviac možnosť stráviť posledný semester v zahraničí, a to buď štúdiom na partnerskej inštitúcii poskytujúcej vzdelanie v danom odbore alebo prácou pre firmu, s ktorou Business Academy Aarhus spolupracuje.

Zahraničným študentom je k dispozícii viacero zariadení určených na uľahčenie a spríjemnenie ich pobytu v Dánsku. Jedná sa o Studenterhus Aarhus a International Student Center. Študentská rada x-orgnet  pozostáva zo zástupcu každej triedy, vedúceho fakulty a zástupcov učiteľského zboru. Týmto spôsobom majú aj študenti možnosť podieľať sa na rozhodnutiach týkajúcich sa fungovania školy .

Aarhus s počtom obyvateľov 240 000 predstavuje druhé najväčšie mesto v Dánsku. Miestni obyvatelia ho nazývajú aj južanským mestom na severe, mestom úsmevov alebo najmenším veľkým mestom severu. Atmosféru centra vzdelávania vytvára predovšetkým veľký univerzitný komplex (University of Aarhus) ale tiež mnohé ďalšie školy. Vďaka neustále zvyšujúcemu sa počtu študentov sa mesto stáva kozmopolitné, čo sa v konečnom dôsledku odráža aj na ponuke miestnych reštaurácií, ktoré ponúkajú medzinárodnú kuchyňu. Mesto poskytuje množstvo príležitostí na zábavu a oddych, či už ide o športové aktivity ako futbal, basketbal, tanec, kultúrne vyžitie vo forme koncertov a divadelných predstavení, prípadne odpočívanie v mestských parkoch, lesoch a na slnkom zaliatych plážach. Mesto predstavuje tiež dôležitú dopravnú tepnu, miestny prístav je jeden z najväčších v severnej Európe a je tiež najväčším prístavom v Dánsku. V meste Aarhus sa nachádza aj letné sídlo dánskej kráľovnej.

Študovať tu môžete tieto AP a bakalárske programy:
AP Automotive Technology
AP Chemical and Biotechnical Science
AP Environmental Management
AP IT Network and Electronics Technology
AP Marketing Management                              
AP Multimedia Design and Communication

BA Agricultural and Environmental Management (top-up); špec. "Environmental Management" alebo "Danish Agricultural Management" - v septembri 2017 sa neotvára
BA Chemical and Biotechnical, Food or Process Technology (top-up)
BA Digital Concept Development (top-up)
BA Innovation and Entrepreneurship (top-up)
BA International Sales and Marketing Management (top-up)
BA Product Development and Integrative Technology (top-up)
BA Software Development (top-up)
BA Web Development (top-up)
BA Financial Management and Services (full degree)