Medzinárodné informačné centrum
Viac ako 10 rokov skúseností. Viac ako 2500 úspešných vysokoškolákov

Štúdium na dánskej inštitúcii dizajnu a technológií KEA

Dánsko

Copenhagen School of Design and Technology (KEA)

Copenhagen School of Design and Technology vznikla v roku 2008 spojením šiestich odborných inštitúcií pôsobiacich v Kodani a jej okolí. Aj keď názov tejto inštitúcie ponúkajúcej vyššie profesné vzdelanie nie je nový, jej korene siahajú až do 19. storočia. 
Možnosti štúdia na Copenhagen School of Design and Technology sú rôznorodé a celkovo táto inštitúcia vzdeláva 8 000 študentov na 4 kampusoch. Najnovší kampus bol otvorený v auguste 2013. Študuje na ňom viac ako 2 000 študentov rôznych odborov. Podstatou tzv. „open learning environment“, ktorý je typický nielen pre tento kampus, ale i pre KEA ako celok je, že nie všetky triedy majú steny, učitelia sa obliekajú neformálne a študenti ich oslovujú krstnými menami. Na škole pôsobia pedagógovia s vysokou odbornosťou a skúsenosťami z praxe. Napriek tomu je atmosféra počas vyučovania neformálna, čo podporuje kreativitu a produktivitu študentov. 
Každý rok sa na KEA prihlási aj veľký počet zahraničných študentov o čom svedčí i to, na KEA študujú príslušníci viac ako 60 národností.  Ponúka viac ako 30 rôznych vzdelávacích programov na úrovni vyššieho odborného a bakalárskeho štúdia, 12 z nich v anglickom jazyku. Hoci vyučovanie prebieha vo viacerých budovách v Kodani, spolupráca študentov na multidisciplinárnych úlohách nie je vôbec ojedinelá. Ďalšou príležitosťou pre nadviazanie nových priateľstiev je tzv. „KEAbration“, veľmi populárna študentská párty, ktorá sa koná každý rok na jeseň. Nové kontakty môžu študenti získať dokonca ešte pred príchodom do Dánska vďaka tzv. „buddy programme“, prostredníctvom ktorého sa KEA snaží uľahčiť novému študentovi príchod do cudzej krajiny. 
Kvalita poskytovaného vzdelania je na Copenhagen School of Design and Technology na prvom mieste. KEA kladie veľký dôraz na zamestnanosť svojich absolventov, preto všetky ponúkané študijné programy odrážajú aktuálne požiadavky pracovného trhu.  Spolupráca s reálnymi klientmi a neustále nadväzovanie nových kontaktov prinášajú študentom pocit profesionálnej a relevantnej práce.

Študovať tu môžete tieto AP a bakalárske programy:

AP Computer Science
AP IT Technology - od septembra 2017 sa neotvára
AP Multimedia Design and Communication
AP Production Technology
AP Design, Technology and Business (špecializácia: Marketing and Communication Design)

BA E-concept Development (top-up) 
BA Digital Concept Development (top-up) - od septembra 2017 sa neotvára
BA Product Development And Integrative Technology (top-up)
BA in Software Development (top-up)
BA in Web Development (top-up)
BA Design & Business (špecializácie: BA Brand Design top-up alebo BA Communication Design and Media top-up)

BA Architectural Technology and Construction Management (full degree)
BA Business Economics and Information Technology (full degree)
BA Jewellery, Technology and Business (full degree) - v septembri 2017 sa neotvára