Medzinárodné informačné centrum
Viac ako 10 rokov skúseností. Viac ako 2500 úspešných vysokoškolákov

AP programy v Dánsku na Dania Academy of Higher Education

Dánsko

Dania Academy of Higher Education

Dania Academy of Higher Education je vzdelávacia inštitúcia ponúkajúca bakalárske a AP štúdium zamerané na prepojenie teórie s praxou. Výučba prebieha v menších skupinách s a vďaka úzkemu prepojeniu na regionálny, ako aj medzinárodný priemysel a obchod majú študenti už počas štúdia možnosť pracovať na projektoch a zadaniach vychádzajúcich z reálneho pracovného prostredia, ako aj absolvovať odbornú stáž v Dánsku, alebo v zahraničí.

Dania poskytuje vzdelanie takmer 2 400 študentom, z čoho 320 pochádza zo zahraničia. Celkovo je na univerzite zastúpených 33 rôznych krajín svata, čo zabezpečuje naozaj multikultúrne prostredie, a ideálnu prípravu pre budúcu kariéru v medzinárodných firmách. Odbory vyučované v anglickom jazyku sú zamerané na hotelierstvo, cestovný ruch, marketingový manažment, IT a automobilové inžinierstvo. Výučba medzinárodných programov prebieha na kampusoch Randers a Viborg.

Študovať tu môžete tieto AP a bakalárske (top-up) programy:

AP Automotive Technology
AP Hospitality and Tourism
AP IT-Technology
AP Marketing Management

BA Int. Hospitality Management (top-up)