Medzinárodné informačné centrum
Viac ako 10 rokov skúseností. Viac ako 2500 úspešných vysokoškolákov

Holandské univerzitné štúdium na Fontys University of Applie

Holandsko

Fontys University of Applied Sciences

Fontys University of Applied Sciences je jedna z najväčších vzdelávacích inštitúcií v južnom Holandsku. Jej študijné programy sa vyučujú v angličtine, nemčine a holandčine. Fontys University of Applied Sciences ponúka na výber veľké množstvo bakalárskych programov v oblastiach technológie, ekonómie, manažmentu a marketingu. Naviac ponúka široké spektrum magisterských programov v oblastiach manažmentu IT, informačných systémov, E-business a ďalších. University of Applied Sciences zdôrazňuje dôležitosť aplikovania teórie v praxi a jej cieľom je vychovať absolventov, ktorí sú v plnej miere pripravení na úspešné uplatnenie v medzinárodnej praxi vo vysoko konkurenčnom prostredí. Univerzita spolupracuje s mnohými vzdelávacími inštitúciami a taktiež aj s viacerými medzinárodnými spoločnosťami, v ktorých študenti môžu praxovať. 

Fontys University je situovaná v meste Venlo na juhu Holandska, blízko hraníc s Nemeckom a Belgickom, v jednom z najrozvinutejších regiónov v Európe. Je vyhľadávanou inštitúciou aj medzi nemeckými študentmi, ktorých na tejto univerzite študuje veľký počet. Dva ďalšie kampusy Fontys University sa nachádzajú v mestách Eidhoven a Tilburg. V meste Venlo sa nachádza medzinárodný študentský kampus, na ktorom sa vyučujú aj študijné programy v anglickom a nemeckom jazyku. Na tomto kampuse momentálne študuje približne 3500 študentov, z toho asi 70% sú zahraniční študenti pochádzajúci z viac ako 40 krajín sveta. Moderný medzinárodný kampus vo Venlo je situovaný medzi prírodnou rezerváciou Maasduinen a riekou Maas. Na kampuse sú študentom k dispozícii prvotriedne vybavenie a služby. Súčasťou všetkých študijných programov je aj kurz holandského jazyka. 

V roku 2014 sa v najprestížnejšom hodnotení holandských univerzít aplikovaných vied Keuzegids  Fontys University of Applied Sciences umiestnila na vynikajúcom 4. mieste. 
Keuzegids porovnáva kvalitu holandských univerzít a ich študijných programov na základe rôznych kritérií, akými sú napríklad úspešnosť študentov a ich spokojnosť, zamestnanosť absolventov a I.

Virtuálnu prehliadku univerzity si môžete pozrieť tu.

Študijné odbory - bakalárske štúdium (campusy Eindhoven, Tilburg a Venlo)

V anglickom jazyku:

Circus and Performance Art
Business Informatics
Music
Dance
International Lifestyle Studies
Software Engineering
ICT & Software Engineering
ICT & Technology
Electrical and Electronic Engineering
Mechanical Engineering
Mechatronics
Mechatronics Engineering
International Bussiness and Management Studies
International Business Economics
International Marketing
International Fresh Business Management
Logistics Engineering
Logistics Management
International Event, Music & Entertainment Studies (od septembra 2017)
International Lifestyle Studies (od septembra 2017)
Digital Business Concepts (od septembra 2017)
 

V nemeckom jazyku:

Betriebslogistik
International Business Economics*
International Fresh Business Management*
International Marketing*
Industrielles Produkt-Design**
Logistik und Transportwesen
Maschinenbau**
Mechatronik
Software Engineering*
Wirtschaftsinformatik

*  aj v kombinácii s anglickým jazykom
** v kombinácii s holandským jazykom (vo vyšších ročníkoch)

 

Študijné odbory - magisterské štúdium (campusy Tilburg a Venlo)

Master of Architecture (part-time)
Master of Urbanism (part-time) Master of Music Master of Business Administration
Master of Science in Business & Management
Master of Science in International Logistics / Procurement / Supply Chain Management
Master of Music