Medzinárodné informačné centrum
Viac ako 10 rokov skúseností. Viac ako 2500 úspešných vysokoškolákov

Štúdium v anglickom či nemeckom jazyku na Hanze University

Holandsko

Hanze University of Applied Sciences

Ako naznačuje jej názov, Hanze University nadväzuje na medzinárodnú a obchodnú tradíciu mesta. Jej cieľom je poskytnúť profesionálne vzdelanie zamerané na prax a okamžité uplatnenie na trhu práce. Oproti klasickým univerzitám ponúka výučbu v menších skupinách a tým aj individuálnejší prístup zo strany vyučujúcich. Študijné programy boli vypracované v úzkej spolupráci s odborníkmi z praxe, aby poznatky a zručnosti získané počas štúdia boli aktuálne a relevantné pre prax.

Univerzita sídli v komplexe Zernike, centre podobnom kampusu, vytvorenom v spolupráci s University of Groningen ako jedinečné miesto pre vzdelávanie, výskum a podnikanie. Okrem oboch univerzít tu sídli aj množstvo firiem, čo posilňuje prepojenie na podnikateľský sektor. Univerzita poskytuje vzdelanie viac ako 25 000 holandským a zahraničným študentom pochádzajúcim z viac ako 50 krajín. Najatraktívnejšie odbory s perspektívou medzinárodného uplatnenia sú vyučované v anglickom a nemeckom jazyku.

Študenti môžu využívať univerzitnú multimediálnu knižnicu, obsahujúcu rozsiahlu zbierku odbornej literatúry a študijných materiálov, plne digitalizované študijné prostredie ako aj univerzitné počítače a notebooky. Pre skupinové projekty si môžu zarezervovať špecializované učebne. Medzinárodným študentom je k dispozícii International Student Office, ktorý bol v roku 2011 študentmi ocenený ako najlepší v celom Holandsku. 

Budovy Prince Claus Conservatoire a Minerva Academy, kde sa vyučuje hudba a výtvarné odbory sa nachádzajú v širšom centre Groningenu. Kampus Assen, ktorý je vzdialený asi 20 minút vlakom od Groningenu je sídlom Hanze Institute of Technology.

Groningen, metropola severného Holandska je živé, dynamické a najmä študentské mesto a zároveň druhé najstaršie univerzitné mesto v Holandsku. V stredoveku patrilo medzi hanzovné mestá a kozmopolitný a obchodný charakter si zachovalo aj v dnešných časoch. Groningen je populačne veľmi mladé mesto, až každý piaty občan je študent, a mesto preto vychádza v ústrety potrebám mladých ľudí. Nájdete tu mnohé reštaurácie, kaviarne, galérie, múzeá a divadlá. Bary a kluby bývajú otvorené až do rána a v mnohých podnikoch, športových a kultúrnych zariadeniach si študenti môžu uplatniť zľavy. Mesto, v spolupráci s University of Groningen a Hanze University of Applied Sciences, podporuje v rámci projektu „Groningen City of Talent“ výskum, inovácie a podnikanie, ale aj kreativitu mladých ľudí. Vďaka rozsiahlej študentskej populácii (druhá najpočetnejšia v Holandsku) má Groningen pomerne rozvinutú a pestrú kultúrnu scénu. Každoročne sa tu koná najväčší európsky showcase festival Eurosonic. V neposlednom rade je Groningen mestom bicyklov, s výborne vybudovanou cyklistickou infraštruktúrou, cyklistika tvorí až 57% dopravy. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je Groningen už po tretí rok vyhlásený za najlepšie študentské mesto v Holandsku.

Podľa prieskumu Európskej komisie  organizovanom v októbri 2013 patrí Groningen medzi najlepšie mestá na život a štúdium v Európe. Získal najvyššie hodnotenie za svoje vzdelávacie zariadenia, zdravotníctvo a verejné priestranstvá. Groningen sa tiež pravidelne umiestňuje na popredných priečkach v hodnoteniach úrovne športových a kultúrno-spoločenských zariadení, zelených priestranstiev a bezpečnosti. Drvivá väčšina obyvateľov Groningenu zastáva názor, že prítomnosť cudzincov je pre ich mesto prospešná. Spomedzi 79 hodnotených európskych miest sa v celkovom hodnotení kvality života Groningen umiestnil na vynikajúcom 3. mieste a podobne v súťaži európskej komisie iCapital bol nominovaný do prvej trojice najinovatívnejších európskych miest. 

Študovať tu môžete tieto programy:

Bakalárske štúdium:

Marketing Management (4 ročný program)
International Business and Management Studies (3 a 4 ročný program)
Internationale Betriebswirtschaft (v nemeckom jazyku; 4 ročný program)
International Facility Management (4 ročný program)
International Communication Major (4 ročný program)

Mechanical Engineering (3-ročný program)
Electrical & Electronic Engineering: Sensor Technology (3 a 4 ročný program)
Game Design and Development (4 ročný program)

Design (Graphic; 4 ročný program)
Fine Arts (4 ročný program)

Jazz (4 ročný program)
Classical Music (4 ročný program)

Physiotherapy (4 ročný program)
Sports Studies (3 ročný program)

Magisterské štúdium

European Master in Sustainable Energy System Management
European Master in Renewable Energy
Media art, Design and Technology
MFA Painting
Master Sensor System Engineering
Master of Music so špecializáciami:
Classical Music
New York Jazz
Wind Band Conducting
Instrumental Learning and Teaching
New Audiences and Innovative Practice


PODMIENKY PRIJATIA

1. Vzdelanie:

Uchádzači o bakalárske štúdium:
ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

Špeciálne požiadavky na vybrané bakalárske odbory:
Jazz, Vážna hudba – úspešné absolvovanie prijímacieho testu z teórie, hudobného sluchu a konkurz. Študenti, ktorí sa nemôžu dostaviť na prijímací test, môžu vo výnimočných prípadoch a po schválení predsedom skúšobnej komisie zaslať portfólio.
Výtvarné umenie, Grafický dizajn – úspešné absolvovanie prijímacieho testu, a vypracovanie stanoveného zadania, ktoré študent obdrží s pozvánkou na prijímací test.
Health and Sports Management: úspešné absolvovanie prijímacej skúšky 
Sensor Technology - uchádzači o prijatie na 3-ročné štúdium musia na začiatku štúdia úspešne absolvovať vstupný test z matematiky

Uchádzači o magisterské štúdium: ukončené bakalárske štúdium v príbuznom odbore s dobrým študijným prospechom. V niektorých prípadoch je potrebné preukázať prax v odbore, ktorý chce uchádzač študovať.

Špeciálne požiadavky pre vybrané magisterské odbory: 
Jazz, Vážna hudba: úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru
Výtvarné umenie: zaslanie portfólia. Úspešní uchádzači budú pozvaní na prijímací pohovor.
European Master in Social Work: 2 roky praxe a byť zamestnaný v sociálnom odbore min. na polovičný úväzok.

2. Jazyková podmienka:

Maturita z angličtiny na úrovni B2, alebo certifikát IELTS 5.0 (BA Jazz, Classical Music) alebo 6.0 (4-ročné bakalárske štúdium) alebo 6.5 (3-ročné bakalárske štúdium a magisterské štúdium).