Medzinárodné informačné centrum
Viac ako 10 rokov skúseností. Viac ako 2500 úspešných vysokoškolákov

Bakalárske programy v Holandsku na Inholland University of A

Holandsko

Inholland University of Applied Sciences

Inholland University of Applied Sciences ponúka štúdium rozmanitých odborov na kampusoch vo väčších mestách Holandska: Randstad, Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Delft a Hague.  Spolupracuje taktiež so spoločnosťami a partnerskými inštitúciami v rámci celého Holandska, prostredníctvom ktorých majú študenti tejto univerzity možnosť získať praktické skúsenosti. Cieľom modernej a vysoko profesionálnej výučby je vytvoriť efektívnu spoluprácu medzi študentmi a personálom univerzity.

Prečo práve Inholland?

  • rozvíja trhovo orientované vzdelávanie v anglickom jazyku v multikultúrnom prostredí
  • predstavuje jednu z najväčších univerzít aplikovaných vied v Holandsku
  • ponúka individuálnu výučbu, poradenstvo a medzinárodné výmenné programy
  • zapája sa do výskumu v šiestich centrách, zaoberajúcich sa témami: Global City, Education and Learning, Quality of Life, Entrepreneurship, Business and Technology, Governance, Brand, Reputation and Design Management

Študovať tu môžete tieto bakalárske programy:

Aeronautical Engineering (Delft)
International Business Innovation Studies (Diemen)
International Music Management (Haarlem, specialization of Media and Entertainment Management)
Mathematical Engineering (Diemen)
Media and Entertainment Management (The Hague)
Tourism Management (Diemen)