Medzinárodné informačné centrum
Viac ako 10 rokov skúseností. Viac ako 2500 úspešných vysokoškolákov

New College of the Humanities

Veľká Británia

New College of the Humanities

New College of Humanities bola založená v roku 2011 a rýchlo dokázala, že patrí k svetovej špičke v poskytovaní vzdelávania. Odbory na NCH sú štrukturované úplne inak ako na ostatných britských univerzitách, ale no už roky poskytujú študentom kvalitné vzdelanie.

Individuálny systém výučby na NCH (one-to-one) a jedinečná kombinácia hlavných a vedľajších štúdijných odborov v kombinácii s profesionálnym poradenstvom a seminármi z nej robia jedinú školu svojho druhu vo Veľkej Británii. Vďaka individuálnej výučbe každý týždeň, NCH poskytuje špičkové vzdelanie, ktoré konkuruje dokonca aj Oxbridge (University of Oxford, Cambridge University), kde je systém výučby založený na báze one-to-two (jeden vyučujúci na dvoch študentov).

Univerzitné vysokoškolské štúdium inšpirované humanitnými vedami ponúka jedinečný spôsob štúdia týchto odborov. Všetci študenti bakalárskych odborov na NCH získať diplom z hlavného predmetu a doplnkového vedľajšieho predmetu.Vybrať so môžete ktorékoľvek dva z nasledujúcich odborov: Art History, Economics, English, Geography, History, Philosophy a Politics and International Relations. NCH taktiež ponúka možnosť študovať kombinované odbory Philosophy, Politics & Economics (PPE) a Philosophy, Politics & History (PPH), ako aj odbor - Law LLB bez kombinácie s ďalším odborom.

Okrem toho, všetci študenti NCH kombinujú svoje štúdijné programy s College's enriching diploma, ktorý je navrhnutý tak, aby poskytoval poznatky potrebné na vedenie plnohodnotného života a ponúka výnimočné možnosti profesionálneho rozvoja. NCH diplom je udeľovaný každému študentovi po odpromovaní ako doplnková časť k štúdiu. Tento diplom odlišuje študentov NCH od ich rovesníkov z iných inštitúcii tým, že je znakom ich hlbšieho vzdelania.

NCH študenti majú veľmi dobré vzťahy so svojimi učiteľmi a minimálne 13 individuálnych hodín týždenne. Vyučovanie na NCH prebieha formou individuálneho systému výučby one-to-one, seminárov a interaktívnych prednášok, na ktorých sa zúčastňuje 10 až 60 študentov. Menší počet študentov v skupine alebo na prednáške zaručuje, že každý dostane svoj priestor a všetky otázky budú zodpovedané. NCH zabezpečuje, aby každému študentovi bolo poskytnuté najlepšie a najaktuálnejšie vzdelávanie, ktoré je neporovnateľné s ostatnými vzdelávacími inštitúciami v celej Veľkej Británii.

Podmienky prijatia
Prijímací proces na New College of Humanities je trochu odlišný od ostatných univerzít vo Veľkej Británii. Okrem štandardnej UCAS prihlášky sú potenciálni uchádzači povinní odovzdať aj ukážku ich vlastnej písomnej práce. Tá by sa mala odlišovať od školských prác alebo dlhých esejí. Cieľom univerzity je vidieť viac než len známky a vysvedčenia študenta a presnejšie zhodnotiť kapacitu a potenciál študentov.
Druhou veľmi dôležitou časťou prijímacieho procesu na NCH je interview. Akonáhle je prihláška skontrolovaná, úspešní študenti sú pozvaní na pohovor. Interview umožňuje študentom vyjadriť ich záujem a znalosti v ich zvolenom odbore, a pomôže univerzite nadviazať osobnejší vzťah so študentom.
Všetci medzinárodní študenti sú povinní mať certifikát z anglického jazyka. Univerzita vyžaduje skóre 7.0 v IELTS, s minimálnym skóre 6.5 zo všetkých častí (Listening, Speaking, Reading, Writing).

•    EÚ študenti, ktorí vykonali záverečnú stredoškolskú skúšku z angličtiny na vyššej úrovni alebo ich vyučovanie prebiehalo v angličtine najmenej 5 rokov pred podaním prihlášky, môžu byť oslobodení od týchto požiadaviek

New College of the Humanities sa nachádza v srdci pulzujúceho a rušného Londýna. Ten je bezpochyby jedným z najlepších miest pre vzdelávanie vo Veľkej Británii. S British Museum a Senat House Library v bezprostrednej blízkosti NCH si študenti môžu plne vychutnať krásy Londýna bez toho, aby veľa minuli za dopravu. Univerzita je umiestnená je v nádhernom  Bloosburry neighborhood a hlavné univerzitné budovy sú pár minút pešo od Oxford Street, Covent Garden, West End a nespočetného množstva svetoznámych galérii a múzeí.

Hlavná univerzitná budova The Registry je jedinečný architektonický kúsok, nachádzajúci sa iba dve minúty od British Museum a vytvára obohacujúcu a inšpiratívnu atmosféru k štúdiu. Koná sa tam najviac prednášok a seminárov. Hneď vedľa sa nachádza dvojpodlažný Mews, slúžiaci ako študentské centrum. Tam sa študenti stretávajú aby spolu študovali, pozerali televíziu, obedovali alebo jednoducho relaxovali. Často sa tam konajú párty, filmové večery a oslavy.

Bakalárske odbory:
Art History with Creative Writing
Art History with Economics
Art History with English
Art History with History
Art History with Philosophy
Art History with Politics & International Relations

Economics with Art History
Economics with Creative Writing
Economics with English
Economics with History
Economics with Philosophy
Economics with Politics & International Relations

English with Art History
English with Creative Writing
English with Economics
English with History
English with Philosophy
English with Politics & International Relations

History with Art History
History with Creative Writing
History with Economics
History with English
History with Philosophy
History with Politics & International Relations

Law Degree (LLB)

Philosophy with Art History
Philosophy with Creative Writing
Philosophy with Economics
Philosophy with English
Philosophy with History
Philosophy with Politics & International Relations

Politics & International Relations with Art History
Politics & International Relations with Creative Writing
Politics & International Relations with Economics
Politics & International Relations with English
Politics & International Relations with History
Politics & International Relations with Philosophy

PPE with a Philosophy major
PPE with a Politics major
PPE with an Economics major

PPH with a History major
PPH with a Philosophy major
PPH with a Politics major

Magisterské odbory:
Historical Research & Public History MA