Medzinárodné informačné centrum
Viac ako 10 rokov skúseností. Viac ako 2500 úspešných vysokoškolákov

Vysokoškloské vzdelanie na Southampton Solent University

Veľká Británia

Southampton Solent University

Southampton Solent University sa nachádza v centre moderného a dynamického mesta Southampton. Moderné vybavenie univerzity ako aj vysoko kvalifikovaní prednášajúci vytvárajú skvelé podmienky pre štúdium. Univerzita poskytuje vzdelanie zamerané na úspešné uplatnenie v praxi, ktoré dosahuje kvalitou svojich študijných programov a silnými väzbami na organizácie pôsobiace v jednotlivých odboroch. Vyše 80% jej absolventov nachádza okamžité uplatnenie, čím sa Southampton Solent University radí medzi najúspešnejšie v krajine.  

Približne 11 000 študentov univerzity študuje na 3 fakultách: Fakulta obchodu, športu a podnikania, Fakulta tvorivého priemyslu a spoločnosti a Fakulta technológie a námorníctva. V rámci týchto fakúlt sa vyučuje celý rad študijných odborov v oblasti obchodu, práva, umenia, dizajnu, počítačov, stavebného inžinierstva, zábavnej techniky, médií, námorníctva, spoločenských vied, športu, cestovného ruchu a učiteľstva. Vyučovanie prebieha na kampuse East Park Terrace, kde študenti môžu využívať moderné výskumné a počítačové centrá s vyše 700 počítačmi a požičovňou notebookov, rozsiahlu knižnicu, vysielacie štúdiá a fotografické štúdiá/komory, jazykové učebne s integrovanou filmovou knižnicou a iné špecializované zariadenia. Vo voľnom čase môžu študenti využiť športovú halu, fitnes centrum, ihriská, či centrum vodných športov v neďalekom mestečku Warsash, kde sídli univerzitná námorná akadémia. 

Univerzita vynakladá veľké úsilie na vytváranie čo najlepších podmienok k štúdiu. Každoročne privíta okolo 2000 zahraničných študentov z viac ako 50 krajín sveta, o ktorých sa počas celého štúdia stará dobrovoľnícky tím študentov Student Support (Students 1st). Snahou Southampton Solent University je zapájať študentov do rôznych školských či mimoškolských aktivít a kvalitne ich tak pripraviť nielen na budúcu kariéru ale aj na život. Pre 100 svojich absolventov univerzita ponúka platenú stáž a vybraným 40 študentom taktiež každoročne pomáha aj pri zakladaní vlastnej firmy.

Študenti hlásiaci sa na bakalárske štúdium, ktorí zmaturujú do priemeru 1,5 majú môžnosť získať štipendium vo výške 1000 libier a tí, ktorí zmaturujú do priemeru 1,8 štipendium vo výške 500 libier.

Študenti hlásiaci sa na magisterské štúdium s priemerom bakalárskej štátnej skúšky do 1,5 môžu získať štipendium vo výške 1000 libier a s priemerom do 2,0 vo výške 500 libier.

Jazykové podmienky prijatia (jedna z nasledujúcich):
 - maturita z angličtiny na úrovni B2, známka 1 alebo 2
 - skúška z angličtiny v InterStudy 
 - certifikát IELTS 6.0 až 6.5 (podľa odboru), alebo ekvivalent

Bakalárske odbory:
Accountancy and Finance
Acoustics
Adventure and Outdoor Management
Advertising
Advertising and Public Relations (Top-up)
Animation
Applied Computing (Top-up)
Applied Sport Science
Architectural Technology
Audio and Acoustic Engineering
Zobraziť všetky

Audio Engineering
Beauty Promotion
Broadcast Systems Engineering
Business (Professional Development)
Business Administration (Top-up)
Business Economics
Business Enterprise with Entrepreneurship
Business Information Technology
Business Management
Computer Games (Art)
Computer Games (Indie)
Computer Games (Software Development)
Computer Generated Imagery
Computer Networks and Web Design
Computer Systems and Networks
Computing
Construction Management
Creative Enterprise (Top-up)
Criminal Investigation with Psychology
Criminology
Criminology and Psychology
Digital Animation
Digital Music
Electronic Engineering (BEng)
Engineering Design and Manufacture
English
English and Advertising
English and Creative Writing
English and Film
English and Magazine Journalism
English and Media
English and Public Relations
Events Management
Fashion Fashion Buying and Merchandising
Fashion Graphics
Fashion Journalism
Fashion Management with Marketing
Fashion Photography
Fashion Promotion and Communication
Fashion Styling
Fashion Styling & Make-Up for Media (Top-up)
Festival and Event Management
Film
Film and Television
Film Production
Fine Art
Fitness Management and Personal Training
Fitness and Personal Training
Football Studies
Football Studies and Business
Geography with Environmental Studies
Geography with Marine Studies
Graphic Design
Graphic Design for Web and Mobile Devices
Health, Exercise and Physical Activity
Illustration
Information Technology for Business (Top-up)
Information Technology Management
Interior Design Decoration
International Air Travel and Tourism Management
International Business Management
International Management (Top-up)
International Tourism Management
Journalism
Law
Law and Commercial Practice
Live Sound Technology
Magazine Journalism
Make-Up and Hair Design
Marine Engineering and Management (BEng)
Marine Operations Management (Top-up)
Maritime Business
Marketing
Marketing with Advertising Management
Mechanical Engineering (BEng)
Media, Communication and Culture (Top-up)
Media, Culture and Production Media Production (Top-up)
Multimedia Journalism
Music Management
Music Promotion
Network Security Management
Performance
Photography
Photojournalism
Popular Music Journalism
Popular Music Performance
Popular Music Performance and Production
Popular Music Production
Product Design
Promotional Media (Top-up)
Psychology
Psychology (Counselling)
Psychology (Criminal Behaviour)
Psychology (Education)
Psychology (Health Psychology)
Public Relations (Accelerated)
Public Relations and Communication
Publishing
Retail Management
Shipping and Port Management
Software Engineering
Social Work
Special Effects
Sport and Exercise Therapy
Sport and Physical Education
Sport Coaching
Sport Coaching and Development
Sport Journalism
Sport Marketing
Sports Studies
Sports Studies and Business
Television and Video Production
Television Post-Production
Television Production Technology
Television Studio Production
Tourism Management
Visual Arts (Top-up)
Web Design and Development
Yacht and Powercraft Design (BEng)
Yacht Design and Production (BEng)

Magisterské odbory:
Advertising and Multimedia Communications
Applied Acoustics
Applied Audio Engineering
Applied Computing
Athletic Development and Peak Performance
Biography and Life Writing
Computer Engineering
Creative Advertising
Creative Direction for Fashion and Beauty
Zobraziť všetky

Creative Enterprise
Criminology and Criminal Justice
Critical Creative Practice
Cyber Security Engineering
Data Analytics Engineering
Digital Design
Fashion Merchandise Management
Film Production
Human Resource Management
International Accounting and Finance
International Business Management
International Maritime Business
International Maritime Management
International Shipping and Logistics
Journalism and Multimedia Communications
International Trade Regulation
Management
Marketing Management
Personnel and Development
PgD Personnel and Development
Project Management
Public Relations and Multimedia Communications
Publishing
Shipping Operations
Sports Broadcast Journalism
Superyacht Design
Sustainable Building Design
Visual Communication