Medzinárodné informačné centrum
Viac ako 10 rokov skúseností. Viac ako 2500 úspešných vysokoškolákov

Bakalárske a AP programy na dánskej University College of No

Dánsko

University College of Northern Denmark

Vzdelávacia inštitúcia, ktorá bola predchodcom University College of Northern Denmark, bola založená v roku 1999 pod názvom NOEA Institute of Applied Management. V roku 2010 získala univerzitný status a názov University College of Northern Denmark. UCN v súčasnosti ponúka 9 tzv. AP Degree programov (viac v sekcii Študijné programy), 4 bakalárske študijné programy, a 7 tzv. "top-up" bakalárskych programov určených pre študentov, ktorí majú ukončené aspoň 2 roky bakalárskeho štúdia. Výučba vo všetkých týchto programoch prebieha v anglickom jazyku.

Z celkového počtu 7 000 denných študentov cca. 700 pochádza zo zahraničia, z 25 rôznych krajín. Výučba prebieha na troch kampusoch v rámci mesta Aalborg, ktoré sú jednoducho dostupné prostriedkami hromadnej dopravy aj bicyklom. Neustále investície do zariadenia a technického vybavenia prispievajú k vytváraniu príjemných a moderných podmienok pre štúdium. Študentom je umožnený 24-hodinový prístup do oboch budov, ako aj k väčšine zariadení potrebných pre individuálne vzdelávanie. K dispozícii je aj knižnica na vysokej úrovni, stravovacie zariadenia a miesta, kde sa študenti môžu stretávať vo svojom voľnom čase.

Hlavným cieľom univerzity v rámci výučby je kombinácia teórie s praxou. Naviac prostredníctvom možnosti zúčastniť sa stáže v dánskych ako aj zahraničných firmách majú študenti možnosť získať skúsenosti z pracovného prostredia ešte pred nástupom do zamestnania, čo výrazne zvyšuje šancu absolventov čo najlepšie sa uplatniť na trhu práce.

Študovať tu môžete tieto AP a bakalárske programy:

AP Automation Engineering
AP Computer Science
AP Design, Technology and Business
AP Energy Technology
AP Financial Management
AP IT Network & Electronics Technology
AP Marketing Management
AP Multimedia Design & Communication
AP Service, Hospitality & Tourism Management

BA Digital Concept Development (top-up)
BA International Hospitality Management (top-up)
BA International Sales and Marketing (top-up)
BA Product Development and Integrative Technology (top-up)
BA Software Development (top-up)
BA Sport Management (top-up)
BA Web Development (top-up)

BA Architectural Technology and Construction Management (full degree)
BA Export and Technology Management (full degree)
BA Natural and Cultural Heritage Management (full degree, Hjørring)